Lid worden

Ben je in loondienst bij DUO?

Heb jij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd bij DUO dan kun jij je aanmelden voor een lidmaatschap in het P-Direktportaal. 

Ga naar het tabblad ‘Financiën en Salaris’, Financiën en ga naar “Inhoudingen en Contributies”. Registreer hier je aanmelding en kies ‘PV DUO Groningen’.

De Personeelsvereniging ontvangt jouw lidmaatschap pas achteraf nadat de  inhouding van de contributie op het salaris heeft plaatsgevonden.  Dit kan  betekenen dat de PV  jouw gegevens na 1 of 2 maanden later ontvangt.

Op het moment dat wij bericht hebben ontvangen,  ontvang je een mail met jouw PV-pas. 

Ben je als externe werkzaam bij DUO?
Je kunt je alleen aanmelden door middel van dit formulier. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor € 1,50 per maand per kalenderjaar. Doordat er verschillende instroom momenten van externe medewerkers zijn vragen wij een minimum bedrag van € 9,00 per persoon per kalenderjaar. Elk extern lid wordt door ons aan het einde van het kalenderjaar benaderd of het lidmaatschap kan worden voortgezet.

Het lidmaatschapsbedrag moet in één keer vooruitbetaald worden op bankrekeningnummer NL 79 TRIO 0197 7950 99 van de personeelsvereniging DUO In beweging o.v.v. je naam. Jouw lidmaatschap wordt pas verwerkt als de betaling door de Personeelsvereniging ontvangen is.  Via de mail wordt je nader geïnformeerd en ontvang je jouw PV-pas. Door je aanmelding sluit je een overeenkomst met de personeelsvereniging. De personeelsvereniging stuurt een bevestiging van je aanmelding naar je e-mailadres.